Back to All Events

Plast - vår tids klimakrise?

FOTO: coasteering.no

FOTO: coasteering.no

Kyrre Flotve frå Northern Exposure er ein mann med eit hjarte som brenn for naturen. Frå sin bustad på Sotra har han sjokkert fulgt med på korleis skremmande store mengder plast og søppel hopar seg opp på alle strender. I vår tok han saka i eigne hender og arrangerte store ryddedugnadar saman med andre frivillige. Mengdene plast dei fjerne frå kystområda utanfor Sotra er skremmande. Kom og høyr kva Kyrre tenkjer om dette miljøproblemet, og kva han ser føre seg kan vera gode løysingar for framtida.

Later Event: July 1
Andletsmåling med Mona